ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг

м. Тернопіль 3 Грудня 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайс Інжиніринг», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: Україна, 46011, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери 33, кабінет 7, Ідентифікаційний код юридичної особи: 41476906, в особі Директора Калінчука Віктора Валентиновича, який діє на підставі Статуту та Протоколу (рішення) №1 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайс Інжиніринг» від 25 Липня 2017 року, надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ», опубліковує цей Договір про надання послуг (надалі – «Договір»), що у відповідності та у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України є публічним договором, а також у відповідності та у розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб (надалі – «ЗАМОВНИКІВ»), у відповідності до якого:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, «Вайс Інжиніринг», юридична особа, що зареєстрована за законодавством України за адресою: Україна, 46011, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери 33, кабінет 7, Ідентифікаційний код юридичної особи: 41476906, в особі Директора Калінчука Віктора Валентиновича, який діє на підставі Статуту та Протоколу (рішення) №1 Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Вайс Інжиніринг» від 25 Липня 2017 року, надалі – «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони,
та
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ АБО ЮРИДИЧНА ОСОБА, надалі – «ЗАМОВНИК», з другої сторони, які надалі разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 1.1. З метою однозначного трактування, терміни, наведені нижче, використовуються в цьому Договорі у такому значенні:
1.1.1. Сервіс Виконавця (надалі – «Сервіс») – онлайн-сервіс, який надає Замовнику можливість в онлайн режимі здійснювати створення та/або редагування дизайну меню закладу громадського харчування, а також інші можливості, передбачені Сервісом, в тому числі й офлайн, які невідривно пов’язані з онлайн-сервісом (як-от, друк меню, замовлення унікального меню у дизайнера). Сервіс та його характеристики розміщуються у мережі Інтернет за доменною адресою https://waitron.menu постійно доповнюються, розвиваються та можуть змінюватися залежно від внутрішньої політики Виконавця.
1.1.2. Послуги - набір послуг, що надаються Виконавцем Замовнику, на умовах оферти (пропозиції). Перелік послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, може включати наступні послуги:

1.1.3. Обліковий запис – персональний запис Замовника, який включає в себе набір даних Замовника для доступу до Сервісу та ефективного використання можливостей Сервісу.
1.1.4. Сторінка реєстрації – інтернет-сторінка, розташована за доменною адресою https://waitron.menu, та призначена для введення необхідних для реєстрації як Замовника даних.
1.1.5. Кабінет Замовника – спеціальний розділ на Сервісі Виконавця, де Замовник може керувати Послугами та функціями Сервісу, доступ до якого Замовник здійснює за допомогою Облікового запису.
1.1.6. Меню – це перелік страв та напоїв, які пропонуються споживачам у закладах громадського харчування. Меню може містити також іншу інформацію закладу громадського харчування.
1.1.7. Шаблон – це зразок меню з коментарями щодо його заповнення.
1.2. В цьому Договорі можуть використовуватися терміни, не передбачені в п.1.1. В такому разі тлумачення терміну проводиться у відповідності з текстом Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору слід користуватися тлумаченням терміну, що визначається (у наступній послідовній порядковості): законодавством України; на сайті за доменною адресою https://waitron.menu; агально прийнятим тлумаченням, що склалося.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги, а Замовник, в свою чергу, зобов’язується оплатити Виконавцю такі Послуги у випадку, якщо така оплата передбачена на сайті за доменною адресою https://waitron.menu, та виконувати інші зобов’язання з дотримання порядку, умов та строків, передбачених цим Договором.
2.2. Вибір конкретних Послуг здійснюється Замовником на сайті за доменною адресою https://waitron.menu.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВИКОНАВЦЕМ ПОСЛУГ ЗАМОВНИКУ ТА ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ 3.1. Послуги надаються Виконавцем через Сервіс, де Замовник проходить процедуру реєстрації, яка складається із заповнення відповідної електронної реєстраційної анкети (бланку) та акцепту (прийняття) цього Договору шляхом технічного підтвердження, після чого, Замовник отримує доступ до Кабінету Замовника. Відтак, цей Договір вважається укладеним з моменту реєстрації на сайті за доменною адресою https://waitron.menu, після надання повного та безумовного акцепту (прийняття) цього Договору шляхом технічного підтвердження. Факт реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації є беззастережним прийняттям Користувачем умов цього Договору.
3.2. Після проходження процедури реєстрації Замовнику на безкоштовній основі надається постійний доступ до Кабінету Замовника, де забезпечується можливість створення, редагування, збереження та скачування меню з використанням обмеженої кількості шаблонів. Замовнику також надається можливість завантаження власного меню, тобто меню, яке було створено без використання Сервісу. Замовник вправі використовувати оригінальне посилання на меню на сайті за доменною адресою https://waitron.menu для публікації меню онлайн.
3.3. Після проходження процедури реєстрації Замовнику пропонуються оплачувані можливості Сервісу (виготовлення меню, створення меню дизайнером, створення меню з використанням додаткових шаблонів), які Замовник вправі використовувати за умови здійснення оплати згідно тарифів, що зазначені на сайті за доменною адресою https://waitron.menu.
3.3.1. Послуга виготовлення меню доступна лише у наступних країнах: Україна. Для замовлення вказаної послуги Замовник вказує у реєстраційній формі необхідні метрики, зокрема, але не виключно – характеристики паперу для друку меню, необхідність ламінування, кількість, бажану дату виготовлення меню, умови доставки. Вартість виготовлення меню розраховується згідно тарифів Виконавця та підлягає оплаті Замовником на умовах стовідсоткової передоплати. Вартість доставки не включається у вартість виготовлення меню та сплачується Замовником додатково.
3.3.2. Послуга створення меню дизайнером надається на умовах, що погоджуються окремо у кожному конкретному випадку.
3.3.3. Послуга створення меню з використанням додаткових шаблонів надається за умови внесення стовідсоткової оплати за їх використання згідно тарифів, що розміщені на сайті за доменною адресою https://waitron.menu.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 4.1. Ціна Договору становить загальну суму вартості Послуг, оплачених Замовником у відповідності до тарифів, що зазначені на сайті за доменною адресою https://waitron.menu.
4.2. Замовник оплачує Виконавцю Послуги відповідно до тарифів опублікованих на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu. Виконавець в односторонньому порядку встановлює вартість та умови надання Послуг через розміщення інформації про них на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu.
4.3. плата Послуг здійснюється Замовником у безготівковій формі з використанням сервісу WayForPay, який надається третьою стороною. Виконавець не несе відповідальності за будь-які перешкоди у використання зазначеного сервісу.
4.4. Будь-які комісії за використання послуг платіжних систем, банків сплачуються за рахунок Виконавця.
4.5. Виконавцю надається можливість отримати повернення платежу на умовах сервісу WayForPay. Для отримання повернення платежу Замовник звертається до Виконавця за допомогою чату на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu або ж на електронну пошту info@waitron.menu. Виконавець вправі відмовити у поверненні платежу Замовника.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 5.1. Обов’язки Замовника:
5.1.1. До укладання цього Договору ознайомитися зі змістом та умовами оферти (пропозиції), а також з тарифами, розміщеними на сайті Виконавця за доменною адресою: https://waitron.menu.
5.1.2. Визнати і погодитись з тим, Сервіс і всі необхідні програми, пов’язані з ним, містять конфіденційну інформацію, яка захищена положеннями законодавства, включаючи, але не обмежуючись, про інтелектуальну власність. Ані сам Замовник, ані інші особи за сприяння з боку Замовника не копіюватимуть і не змінюватимуть програмне забезпечення; не створюватимуть програми, похідні від програмного забезпечення Сервісу; не втручатимуться в програмне забезпечення Сервісу з метою отримання кодів програм; не здійснюватимуть продаж, здачу в оренду, передачу третім особам будь-яких прав щодо програмного забезпечення та сервісів, наданих Замовнику, а також не модифікуватимуть Сервіс, у тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього.
5.1.3. Пройти процедуру реєстрації. Замовник погоджується надати правдиву, точну та повну інформацію про себе з питань, запропонованих в реєстраційній формі, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Замовник надає недостовірну інформацію або якщо у Виконавця є підстави вважати надану Замовником інформацію недостовірною, неповною або неточною, Виконавець має право призупинити або скасувати реєстрацію Замовника і відмовити Замовнику у використанні Сервісу.
5.1.4. Нести відповідальність за безпеку даних свого Облікового запису, а також за все, що буде зроблено у Сервісі під Обліковим записом Замовника.
5.1.5. Негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки неавторизованого (забороненого Замовником) доступу з даними Облікового запису Замовника та/або про будь-яке порушення безпеки.
5.1.6. Вчасно й у повному обсязі сплачувати Послуги Виконавця відповідно до порядку, умов та строків передбачених цим Договором.
5.1.7. Не використовувати Сервіс для порушення законодавства України або норм міжнародного права та для порушення нормальної роботи Сервісу.
5.1.8. За рахунок власних сил і коштів забезпечувати собі доступ до мережі Інтернет і наявність необхідного для цього обладнання.
5.1.9. Повністю дотримуватися й виконувати умови цього Договору, додатків (додаткових угод) до нього, інших суміжних документів, що регулюють порядок та умови використання Послуг та Сервісу.
5.1.10. Не передавати свої права по цьому Договору будь-якій третій стороні.
5.2. Обов’язки Виконавця:
5.2.1. Якісно, вчасно й у повному обсязі надавати Послуги Замовникові згідно умов цього Договору та тарифів.
5.2.2. При наданні Послуг за цим Договором забезпечити можливість доступу Замовника до функціоналу Сервісу через клієнтський веб-інтерфейс з використанням даних Облікового запису Замовника. При цьому Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості використання Замовником функціоналу Сервісу з причин, не залежних від Виконавця.
5.2.3. Зберігати конфіденційність даних Замовника, керуючись «Політикою конфіденційності» (що міститься за посиланням: https://waitron.menu/privacy/en ), tцим Договором, додатками (додатковими угодами) до нього, суміжними документами та чинним законодавством.
5.2.4. Інформувати Замовника про зміну умов надання Послуг шляхом розміщення такої інформації на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu.
5.2.5. На вимогу Замовника виготовити, підписати та направити на адресу Замовника Акти наданих послуг.
5.3. Права Замовника:
5.3.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов цього Договору.
5.3.2. Отримувати доступ до Сервісу, використовуючи дані Облікового запису.
5.3.3. Подавати пропозиції щодо поліпшення якості Сервісу та його додаткових можливостей будь-яким зручним способом: залишити відгук на сайті за доменною адресою https://waitron.menu, відправити повідомлення на електронну пошту info@waitron.menu або в службу підтримки через чат на сайті за доменною адресою https://waitron.menu.
5.3.4. Отримувати інформацію щодо Сервісу будь-яким зручним способом: на сайті за доменною адресою https://waitron.menu або відправивши повідомлення на електронну пошту info@waitron.menu або в службу підтримки через чат на сайті за доменною адресою https://waitron.menu.
5.4. Права Виконавця:
5.4.1. Тимчасово призупинити надання Замовнику Послуг за Договором з технічних або інших причин, що перешкоджають наданню Послуг, на час усунення таких причин.
5.4.2. Призупинити надання Послуг за цим Договором та/або достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадках порушення Замовником зобов’язань та/або гарантій, прийнятих/задекларованих у відповідності з цим Договором.
5.4.3. Припинити надання Сервісу в односторонньому порядку в разі порушення Замовником положень п. 4.2 та 4.3 цього Договору
5.4.4. В разі дострокової відмови Замовника від Сервісу, не повертати Замовникові вартість оплаченого терміну користування Сервісом.
5.4.5. Має право залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором. При цьому Виконавець залишається відповідальним за якість наданих Послуг з урахуванням обмежень відповідальності, передбачених цим Договором.

6. СТРОК ОФЕРТИ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 6.1. Ця оферта (пропозиція) діє з моменту її опублікування на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu є безстроковою.
6.2. Виконавець має право відкликати або змінити цю оферту (пропозицію) в односторонньому порядку.
6.3. Договір набирає чинності з моменту акцепту (прийняття) оферти (пропозиції) Замовником – факту реєстрації Замовника на Сторінці реєстрації, і діє протягом терміну, визначеного Тарифним планом Замовника з урахуванням фактів здійснення відповідних оплат Замовником у відповідності до Розділу 4 «ЦІНА ДОГОВОРУ, ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ» цього Договору.
6.4. Дія цього Договору припиняється у випадку:
6.4.1. розірвання Договору за згодою Сторін;
6.4.2. розірвання в односторонньому порядку з ініціативи однієї зі Сторін у випадку грубого й/або систематичного порушення іншою Стороною умов Договору;

6.5. Цей Договір залишається в силі в разі зміни адрес і реквізитів Сторін, зміни їх засновницьких (установчих) документів, включаючи, але не обмежуючись: зміни власника, організаційно-правової форми тощо, а також паспортних, контактних і інших даних Замовника:
6.5.1. Виконавець про відповідні зміни повідомляє Користувача шляхом розміщення повідомлення про це на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu.
6.5.2. Замовник відповідні зміни проводить за допомогою корегування даних у відповідному розділі Кабінету Замовника.

7. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 7.1. Виконавець гарантує, що він володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладання та виконання цього Договору.
7.2. Виконавець гарантує конфіденційність даних, що внесені у Сервіс.
7.3. Впродовж дії цього Договору Виконавець вживає всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв та помилок у роботі Сервісу у випадку їх виникнення у максимально короткі строки. При цьому Виконавець не гарантує відсутність помилок і збоїв при наданні Замовнику Послуг.
7.4. Виконавець відмовляється від надання будь-яких гарантій і умов у відношенні відповідності Послуг конкретним цілям Замовника.
7.5. Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю, що при реєстрації в Сервісі Замовник вказав повні і достовірні відомості про себе, свою організацію, які не порушують авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб і відповідають вимогам чинного законодавства України.
7.6. Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю, що Замовник має всі необхідні права та повноваження, необхідні для укладання та виконання Договору.
7.7. Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю, що на момент акцепту (прийняття) цього Договору він володіє необхідною право- та дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.
7.8. Замовник (або представник Замовника, в т.ч. фізична особа належним чином уповноважена на укладання Договору від імені Замовника) гарантує Виконавцю та, даючи повний та безумовний акцепт (прийняття) цього Договору, підтверджує, що він ознайомився з умовами цього Договору, додатками (додатковими угодами) до нього, іншими суміжними документами і немає стосовно них ніяких заперечень.
7.9. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.
7.10. Виконавець не несе відповідальності за будь-які матеріали, які завантажуються Замовником для роботи з Сервісом. При виявленні будь-яких порушень права інтелектуальної власності Замовником Виконавець вживатиме необхідних заходів для припинення такого порушення.
7.11. Елементи дизайну, отримані через Сервіс надаються за принципом "як є".
7.12. Виконавець не несе відповідальності за функціонування будь-яких інших сторонніх сервісів, які використовуються Замовником та/або Виконавцем для надання Послуг за цим Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 8.1. Сторони розуміють специфіку обробки й передачі даних у мережі Інтернет, тому погоджуються, що Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуг з незалежних від нього причин, включаючи, але не обмежуючись в результаті збоїв у роботі програмно-апаратних комплексів третіх осіб і/або каналів передачі даних, інтернет-ресурсів, що не належать Виконавцеві.
8.2.Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки й неодержану вигоду, пов’язану з використанням Послуг Замовником, включаючи, але не обмежуючись стосовно оплати послуг Замовника третіми особами.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст будь-яких даних, які створюються, обробляються, передаються й отримуються Замовником або іншими користувачами Сервісу й не відшкодовує будь-які збитки, нанесені такими даними, їхнім змістом і використанням.
8.4. Замовник відповідає за схоронність своїх даних Облікового запису й за документально підтверджені збитки, заподіяні Виконавцеві в результаті санкційованого або несанкційованого одержання й використання даних Облікового запису Замовника будь-ким. У випадку крадіжки даних Облікового запису Замовника, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну Пароля з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, який підтверджує оплату Послуг на дату зміни Пароля.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 9.1. Сторони погодились дотримуватись умов конфіденційності, встановлених «Політикою конфіденційності» (що міститься за посиланням: https://waitron.menu/privacy/en).
9.2. Зобов’язання щодо конфіденційності не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Замовника або Виконавця.

10. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 10.1. Особисті немайнові права на всі об’єкти інтелектуальної власності, створені під час або в результаті надання Виконавцем Послуг за цим Договором, як за його виключної участі, так і за спільної участі Виконавця, Замовника та/або третіх осіб, належать Виконавцю.
10.2. Виконавець надає Замовнику право на використання об’єктів авторського права, що створюються при використанні Сервісу у будь-яких цілях, в тому числі комерційних.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 11.1. Жодна Сторона цього Договору не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або за несвоєчасне чи неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи несвоєчасне або неналежне виконання є виключним наслідком форс-мажорних обставин, таких як, наприклад, стихійні лиха, катастрофи, аварії, заворушення, дії урядових установ, дії суб’єктів природних монополій чи військові дії, які є поза можливим контролем з боку Сторони цього Договору, яка заявляє про форс-мажорні обставини. Перелік таких обставин не є вичерпним.
11.2. Будь-яка Сторона, що заявляє про форс-мажорні обставини повинна надати повідомлення про це іншій Стороні в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів після виникнення форс-мажорних обставин або протягом 10 (десяти) календарних днів з часу, коли такій Стороні стало відомо про форс-мажорні обставини.
11.3. У випадку припинення форс-мажорних обставин, постраждала Сторона повинна відразу ж письмово повідомити про це іншу Сторону. Повідомлення повинно вказувати умови, за якими зобов’язання згідно з цим Договором будуть виконані.

12. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 12.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться відповідно до чинного законодавства України.
12.2. Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
12.3. Будь-які спори, суперечки та вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, в тому числі стосовно його тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, яку Сторонам не вдається врегулювати шляхом переговорів, підлягає передачі на остаточне вирішення у відповідності до порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13. ІНШІ УМОВИ 13.1. З метою ефективного надання Послуг за цим Договором Виконавець на договірній основі може залучати третіх осіб (контрагентів, постачальників, виконавців).
13.2. Сторони гарантують, що в момент укладення та підписання цього Договору, вони розуміли значення своїх дій, могли керувати ними та діяли за власним бажанням, без будь-якого примусу; Сторони володіють необхідним обсягом правосуб’єктності для укладення цього Договору. Сторони також гарантують, що вони не укладали цей Договір під впливом тяжкої обставини, обману, насильства тощо.
13.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Договору (акцепт оферти) шляхом реєстрації на Сервісі Виконавця є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору. Замовник гарантує, що на момент прийняття (акцепту) цього Договору він розуміє значення своїх дій, може керувати ними та діє за власним бажанням, без будь-якого примусу. Замовник гарантує, що в момент складання прийняття (акцепту) цього Договору він не діє під впливом тяжкої обставини, обману, насильства тощо, він розуміє правову природу та характер цього Договору, термінологію, що використана у цьому Договорі, розуміє характер та обсяг тих чи інших Послуг, що надаються у відповідності до цього Договору тощо.
13.4. Реєстрація Замовника на Сервісі Виконавця відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю однозначну та беззастережну згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі та будь-яких інших додатках (додаткових угодах), суміжних документах до нього з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку тощо.
13.5. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови оферти (пропозиції) та цей Договір в будь-який момент на свій розсуд.
Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до оферти (пропозиції) тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору між Замовником і Виконавцем, і ці зміни починають діяти одночасно з внесенням змін до оферти (пропозиції).
У разі внесення Виконавцем змін до оферти (пропозиції) та цього Договору, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.
Якщо після внесення змін до оферти (пропозиції) та цього Договору, Замовник продовжує користуватися Послугами Сервісу – це означає акцепт (прийняття/згоду) Замовника з такими змінами, у зв’язку з чим Замовник бере на себе зобов’язання регулярно відстежувати відповідні зміни на сайті за доменною адресою: https://waitron.menu.
13.6. Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнане будь-яким судом чи компетентним органом недійсним, нечинним, незаконним чи таким, що не має юридичного значення, вважається, що таке положення не є частиною Договору і даний факт не впливає на правочинність решти положень Договору..
13.7. Недійсні, нечинні, незаконні та такі положення, що визнані такими, що не мають юридичного значення, замінюються або доповнюються дійсними та чинними положеннями, що найточніше відповідають характеру та економічним цілям цього Договору. У будь-якому випадку, коли будь-яке положення Договору є чи стає недійсним, нечинним, незаконним та/або таким, що не має юридичного значення, Виконавець зобов’язується внести зміни до цього Договору з метою збереження чинності його умов та положень.
13.8. Сторони визнають факсимільне відтворення підписів осіб, уповноважених на підписання актів наданих послуг, інших первинних бухгалтерських та податкових документів.
13.9. З усіх питань, що не врегульовані офертою (пропозицією) та цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «Вайс Інжиніринг»

Україна, 46011, м. Тернопіль, проспект Степана Бандери 33, кабінет 7, Ідентифікаційний код юридичної особи: 41476906

Банківські реквізити:
АТ «УкрСиббанк»
МФО: 351005
Номер Рахунку: UA743510050000026003668944300